• Zaposleni

  Katedra za telekomunikacije i obradu signala ima preko 40 zaposlenih. Među njima je 16 nastavnika (4 redovna i 5 vanrednih profesora, 6 docenata i 1 gostujući profesor), dok su ostali asistenti i saradnici.

 • Dr Branislav Popović,
  naučni saradnik
  Telefon: /


  E-mail:
  bpopovic@uns.ac.rs

  Kabinet: /
  Dr Ivan Jokić,
  naučni saradnik
  Telefon:
  021/485-2521

  E-mail:
  ivan.jokic@uns.ac.rs

  Kabinet: 225, Blok F
  Darko Pekar,
  istraživač saradnik
  Telefon: /


  E-mail:
  darko.pekar@alfanum.co.rs

  Kabinet: /
  Dr Dragiša Mišković,
  istraživač saradnik
  Telefon:
  021/485-2521

  E-mail:
  dragisa@uns.ac.rs

  Kabinet: 225, Blok F
  Edvin Pakoci,
  istraživač saradnik
  Telefon: /


  E-mail:
  edvin.pakoci@uns.ac.rs

  Kabinet: /
  Milica Petković,
  istraživač saradnik
  Telefon: /


  E-mail:
  milica.petkovic@uns.ac.rs

  Kabinet: 215, Blok F
  Simona Đurić,
  istraživač pripravnik
  Telefon: 021/485-2521


  E-mail:
  simona.djuric@gmail.com

  Kabinet: 225, Blok F
  Ivan Lazić,
  istraživač pripravnik
  Telefon: /


  E-mail:
  ivan.m.lazic@gmail.com

  Kabinet: 215, Blok F
  Miloš Radosavljević,
  istraživač saradnik
  Telefon:
  021/485-2518

  E-mail:
  milos.r@uns.ac.rs

  Kabinet: 219, Blok F
  Andrijana Stamenkovic,
  istraživač saradnik
  Telefon: /


  E-mail: /


  Kabinet: /
  Dr Vesna Rašković Depalov,
  saradnik na projektu
  Telefon: /


  E-mail:
  raskovicv@uns.ac.rs

  Kabinet: /