• Zaposleni

  Katedra za telekomunikacije i obradu signala ima preko 40 zaposlenih. Među njima je 16 nastavnika (4 redovna i 5 vanrednih profesora, 6 docenata i 1 gostujući profesor), dok su ostali asistenti i saradnici.

 • Mr Miodrag Milić,
  asistent
  Telefon:
  021/485-2531

  E-mail:
  milic@uns.ac.rs

  Kabinet: 303, Blok F
  Aleksandar Minja,
  asistent
  Telefon:
  021/485-2519

  E-mail:
  sale.telekom@gmail.com

  Kabinet: 225, Blok F
  Vladimir Ostojić,
  asistent
  Telefon: /


  E-mail:
  vladimir.ostojic@uns.ac.rs

  Kabinet: 215, Blok F
  Siniša Suzić,
  asistent
  Telefon: /


  E-mail:
  sinisa.suzic@uns.ac.rs

  Kabinet: 218, Blok F
  Tijana Delić,
  asistent
  Telefon:
  021/485-2521

  E-mail:
  tijanadelic@uns.ac.rs

  Kabinet: 225, Blok F
  Tijana Devaja,
  asistent
  Telefon: /


  E-mail:
  tijana.09081993@gmail.com

  Kabinet: 215, Blok F