• Studije

    Katedra izvodi nastavu na osnovnim akademskim studijama na usmerenju Komunikacione tehnologije i obrada signala, kao i nekoliko predmeta na usmerenjima Biomedicinsko inženjerstvo, Poštanski saobraćaj i telekomunikacije i Animacija u inženjerstvu.