• Zaposleni

  Katedra za telekomunikacije i obradu signala ima preko 40 zaposlenih. Među njima je 16 nastavnika (4 redovna i 5 vanrednih profesora, 6 docenata i 1 gostujući profesor), dok su ostali asistenti i saradnici.

 • Dr Emil Šećerov,
  profesor strukovnih studija
  Telefon: /


  E-mail:
  secerov@uns.ac.rs

  Kabinet: 300A, Blok F
  Mr Ivan Stanojević,
  predavač
  Telefon:
  021/485-2531

  E-mail:
  cet_ivan@uns.ac.rs

  Kabinet: 303, Blok F
  Tijana Devaja,
  saradnik u nastavi
  Telefon: /


  E-mail:
  tijana.09081993@gmail.com

  Kabinet: 215, Blok F
  Mr Dejan Nemec,
  stručni saradnik, laborant
  Telefon:
  021/485-2526

  E-mail:
  denem@uns.ac.rs

  Kabinet: 217, Blok F
  Dušan Nikolić,
  laborant
  Telefon:
  021/485-2527

  E-mail:
  dulenik@uns.ac.rs

  Kabinet: 225, Blok F
  Branka Stojković,
  administrativni radnik
  Telefon:
  021/485-2525

  E-mail:
  stojkov@uns.ac.rs

  Kabinet: 226, Blok F