Bežične komunikacije
 • Naziv predmeta: Bežične komunikacije
  ESPB: 6
  Studije: Osnovne strukovne studije
  Smer: Elektronika i telekomunikacije
  Nastavnik: Milan Narandžić
  Asistent: Milica Petkovic

 • Sadržaj predmeta

  Uvod u bežične komunikacije - Karakteristike bežičnih komunikacionih kanala - Prenos informacija u propusnom opsegu - zaštitno kodovanje i digitalne modulacije - OFDM modulacija - sistemi sa više predajnih i prijemnih antena MIMO - bežične LAN tehnologije (IEEE 802.11) - digitalne brodkast mreže (DVB) - mobilni ćelijski sistemi (GSM-3G UMTS-LTE) - bežične senzorske mreže i M2M.

 • Način polaganja

  Predmetni projekat (30% ocene) i pismeni deo ispita - zadaci (70% ocene).