Audio-tehnika
 • Naziv predmeta: Audiotehnika
  ESPB: 6
  Studije: Osnovne strukovne studije
  Smer: Elektronika i telekomunikacije
  Nastavnik: Vlado Delić
  Asistenti: Siniša Suzić i Slobodan Jošić

 • Sadržaj predmeta

  Predmet podiže kompetencije studenata koje su od interesa za poslove u oblastima medija, medicine, saobraćaja, arhitekture i zaštite životne sredine... Studenti stiču znanja o audio signalima, razumeju razlike zvuka u otvorenom i zatvorenom prostoru i umeju da ocene akustički ambijent u pogledu razumljivosti govora, kvaliteta muzike i nivoa buke. Nauče da izaberu i postave audio-tehniku za snimanje govora, muzike i ambijentalnog zvuka, projektuju akustičku obradu i ozvučavanje prostora, kao i da vrše digitalnu obradu audio signala pomoću odgovarajućih softverskih alata.

  - Fizička akustika: Nastajanje i prostiranje zvučnih talasa. Brzina zvuka, frekvencija i talasna dužina. Spektar zvuka. Refleksija i apsorpcija, prelamanje zvučnih talasa. Stojeći talasi, Doplerov efekat.
  - Percepcija zvuka i psihoakustika: Čujno područje, nivo zvučnog pritiska (dB i foni). Subjektivni osećaj jačine, visine tona i boje zvuka. Anatomija i fiziologija čula sluha. Binauralna lokalizacija izvora i efekat maskiranja.
  - Audio signali: Izvori i karakteristike govora, muzike i buke. Digitalizacija i formati audio zapisa (CD standard, PCM, WAV, MP3, AAC).
  - Softverski alati za analizu i obradu audio signala (Sound Forge, Audacity).
  - Akustika prostorija: direktni i reverberantni zvuk, apsorpcija i reverberacija. Akustička obrada i kvalitet režijskih i studijskih prostora, konferencijskih i koncertnih sala.
  - Audio uređaji za snimanje i reprodukciju zvuka: Mikrofoni, zvučnici i slušalice.
  - Ozvučenje. Projektovanje i postavljanje ozvučenja u otvorenom i zatvorenom prostoru.
  - Studijska tehnika i obrada audio signala; audio miksete (audio-vizuelne kontrole, mešanje, regulacija nivoa, dinamike i reverberacije, panorama, audio monitoring i montaža zvuka, digitalni audio efekti).
  - Snimanje govornog i muzičkog programa, zvuk za film i video. Višekanalno snimanje zvuka (5.1, 7.1), MIDI, MPEG, HD i 3D zvuk. Stereo prezentacija i binauralna lokalizacija. Miks, remiks, mastering.

 • Način polaganja

  Predispitne obaveze i ispit nose po 50% ocene. Pored nekoliko kraćih testova u okviru predispitnih obaveza svaki student bira temu i radi semestralni rad iz dela predmeta koji ga najviše zanima. Kolokvijum omogućuje da se polaganje ispita podeli u dva dela.