Telekomunikacione mreže i saobraćaj
 • Naziv predmeta: Telekomunikacione mreže i saobraćaj
  ESPB: 4
  Studije: Osnovne akademske studije
  Smer: Poštanski saobraćaj i telekomunikacije
  Nastavnik: Živko Bojović
  Asistent: Emil Šećerov

 • Sadržaj predmeta

  - Osnovi telekomunikacionog saobraćaja. Proračun vodova telefonske mreže. Planovi numeracije u mrežama sa komutaciojom kola
  - Komutacija kola
  - Mreže sa komutacijom paketa (Frame Relay, ATM, Ethernet, IP)
  - Impulsne i tonske signalizacije u javnim komutiranim telefonskim mrežama
  - Fizička i softverska struktura digitalne telefonske centrale
  - Korisnička signalizacija (DSS1) u digitalnim mrežama sa komutacijom kola
  - Mrežna signalizacija (SS7) u mrežama sa komutacijom kola
  - Osnove i arhitektura uskopojasne ISDN mreže
  - Bežične mreže - Arhitektura i protokoli mobilnih mreža, WiFi, WiMax
  - Osnove optičkih sistema prenosa
  - Sinhrona digitalna hijerarhija (SDH)
  - Računarske mreže i protokoli

 • Način polaganja

  Predispitne obaveze – 30 poena (jedan kolokvijum). Završni ispit – 70 poena.