Računarske komunikacije
 • Naziv predmeta: Računarske komunikacije
  ESPB: 6
  Studije: Osnovne akademske studije
  Smer: Poštanski saobraćaj i telekomunikacije
  Nastavnik: Dragana Bajić
  E-mail: dragana.bajic@gmail.com
  Asistent: Tamara Škorić

 • Sadržaj predmeta

  Uvod. Prenosni medijumi. Asinhroni i sinhroni prenos.• OSI referentni model. Fizički nivo ukratko, RS-232, modemski prenos i DSL. Sloj podataka: kontrola grešaka i kontrola toka, ARQ mehanizmi; protokoli pristupa zajedničkom medijumu sa i bez kolizije, hibridni protokoli. IEEE 802.3, WLAN. LAN topologije i uređaji. Hab, svič, ruter. TCP/IP protokol stek. IP protokol. Algoritmi rutiranja. Kontrola zagušenja. QoS. LAN/MAN tehnologije. Kriptografija i zaštita u računarskim mrežama. Protokoli transportnog sloja TCP, UDP. Mrežne aplikacije (HTTP, E-mail, VoIP...).

 • Način polaganja

  Odbrana projekta (30% ocene) i pismeni deo ispita (70% ocene).