Telekomunikacione mreže
 • Naziv predmeta: Telekomunikacione mreže
  ESPB: 6
  Studije: Osnovne akademske studije
  Smer: Energetika, elektronika i telekomunikacije
  Nastavnik: Živko Bojović
  Asistent: Tijana Devaja

 • Sadržaj predmeta

  - Multipleks po talasnim dužinama (WDM)
  - Transportni sistemi (PDH , SDH i OTN)
  - IP zasnovan prenos servisa (motivacija, kodovanje govora i video signala, softsvič arhitektura)
  - MPLS
  - Virtuelizacija u telekomunikacionim mrežama

 • Način polaganja

  Predispitne obaveze – 30 poena (dva kolokvijuma). Završni ispit – 70 poena.