Prepoznavanje oblika
 • Naziv predmeta: Prepoznavanje oblika
  ESPB: 5
  Studije: Osnovne akademske studije
  Smer: Energetika, elektronika i telekomunikacije
  Nastavnik: Tatjana Lončar Turukalo
  Asistent: Tijana Delić

 • Sadržaj predmeta

  Obrazovni cilj:
  Upoznavanje sa osnovnim pojmovima i metodama mašinskog učenja. Predmet daje principe savremenih postupaka za prepoznavanje oblika i algoritama obuke. Teorijski aspekti dopunjeni su praktičnim primerima na računarskim vežbama koji se zaokružuju u celinu izradom domaćih zadataka. U okviru projektnog zadatka studenti prolaze celokupan proces od analize seta podataka do obuke, validacije i ocene performansi izabranog modela.

  Sadržaj/struktura predmeta:
  - Statističko prepoznavanje oblika: Bajesova teorija odlučivanja, kvadratni klasifikatori, diskriminantne funkcije, estimacija raspodele pomoću kernela, metod najbližih suseda (kNN)
  - Redukcija dimenzionalnosti: PCA analiza (analiza glavnih komponenti), Fišerova diskriminanta, selekcija podskupa obeležja
  - Neuralne mreže, metod vektora nosača (Support Vector Machines)
  - Validacioni postupci
  - Klasterizacija

 • Način polaganja

  Predispitne obaveze (obavezne): domaći zadaci, projekat (ukupno 60, minimum 30 bodova). Domaći zadaci i projekat se predaju u vidu izveštaja koji, pored koda, predstavlja temu, metodologiju i rezultate. Ispitne obaveze: pismeni deo ispita (nosi 40 bodova, a neophodno je skupiti 50%).