Projektovanje komunikacionih sistema
 • Naziv predmeta: Projektovanje komunikacionih sistema
  ESPB: 5
  Studije: Osnovne akademske studije
  Smer: Energetika, elektronika i telekomunikacije
  Nastavnik: Dragana Bajović
  Asistenti: Milan Narandžić i Živko Bojović

 • Sadržaj predmeta

  Zakonski i drugi uslovi za sticanje licence za projektanta. Projektovanje sistema po koaksijalnim vodovima. Projektovanje sistema po paricama. Projektovanje optičkih komunikacionih sistema.

 • Način polaganja

  Predmetni projekat (60% ocene), kolokvijum (30% ocene), domaći zadaci (5% ocene) i prisustvo na predavanjima (5% ocene).