Osnovi telekomunikacija
 • Naziv predmeta: Osnovi telekomunikacija
  ESPB: 6
  Studije: Osnovne akademske studije
  Smer: Energetika, elektronika i telekomunikacije
  Nastavnik: Vladimir Milošević
  E-mail: tlk_milos@uns.ac.rs
  Asistent: Aleksandar Minja
  E-mail: aminja@uns.ac.rs

 • Sadržaj predmeta

  Sistematizacija telekomunikacionih signala. Analiza analognih signala. Prenos signala kroz linearne sisteme. Analogne modulacije. Impulsne modulacije. Odabiranje, kvantizacija i kodovanje analognih signala; IKM. Analiza statističkih karakteristika digitalnih signala. Obrada digitalnih signala: skremblovanje, linearno i nelinearno linijsko kodovanje. Prenos digitalnih signala u osnovnom opsegu učestanosti (šum, intersimbolska interferencija, verovatnoća greške), digitalne modulacije.Sinhronizacija. Pregled savremenih komunikacionih sistema.

 • Način polaganja

  Laboratorijske vežbe (30% ocene) i pismeni deo ispita (70% ocene).