Osnovi digitalnih komunikacija
 • Naziv predmeta: Osnovi digitalnih komunikacija
  ESPB: 5
  Studije: Osnovne akademske studije
  Smer: Energetika, elektronika i telekomunikacije
  Nastavnik: Vladimir Milošević
  Asistent: Aleksandar Minja

 • Sadržaj predmeta

  Analiza statističkih karakteristika digitalnih signala. Obrada digitalnih signala: skremblovanje, linearno i nelinearno linijsko kodovanje. Prenos digitalnih signala u osnovnom opsegu učestanosti (šum, intersimbolska interferencija, verovatnoća greške). Nikvistovi kriterijumi, optimizacija prenosa u osnovnom opsegu učestanosti. Bitska sinhronizacija.

 • Način polaganja

  Domaći zadatak (10% ocene), laboratorijske vežbe (20% ocene) i pismeni deo ispita (70% ocene).