Digitalna obrada audio signala
 • Naziv predmeta: Digitalna obrada audio signala
  ESPB: 5
  Studije: Osnovne akademske studije
  Smer: Energetika, elektronika i telekomunikacije
  Nastavnik: Nikša Jakovljević
  Asistent: Tijana Delić

 • Sadržaj predmeta

  Na predmetu se izučavaju praktični i teorijski aspekti neophodni za analizu govornih i audio signala. Posebna pažnja je posvećena vremensko-frekvencijskoj analizi audio signala, savremenim načinima kodovanja govornog i audio signala. Pored načina kodovanja audio signala deo gradiva je posvećen digitalnim audio efektima, kao i osnovnim načinima pretrage muzičkih sadržaja (ekstrakciji osnovne učestanosti, praćenju ritma, detekciji akorda). Deo pažnje je posvećen i tehnikama za unapređenje kvaliteta govornog signala, razdvajanju izvora zvuka.

 • Način polaganja

  Predispitne obaveze čine seminarski rad (1 × 20 poena) prezentacija seminarskog rada (1 × 10 poena) i dva teorijska testa (2 × 10 poena). Za izlazak na ispit neophodno je prikupiti najmanje 20 poena na osnovu predispitnih obaveza. Pismeni deo ispita je obavezan i sastoji od 5 teorijskih pitanja i zadataka (1 × 50 poena). Ispit je obavezan i smatra se položenim ukoliko je osvojeno barem 25 poena.