Bežične ad hoc mreže
 • Naziv predmeta: Bežične ad hoc mreže
  ESPB: 5
  Studije: Osnovne akademske studije
  Smer: Energetika, elektronika i telekomunikacije
  Nastavnici: Dejan Vukobratović i Dragana Bajović
  Asistent: Aleksandar Minja

 • Sadržaj predmeta

  Uvod u bežične senzorske mreže; osnovne karakteristike bežičnih senzorskih, ad-hok i aktuatorskih mreža; teorijske osnove i algoritmi na grafovima; analiza energetske efikasnosti; protokoli i standardi (fizički nivo, nivo kontrole pristupa medijumu, mrežni nivo); aplikacije i scenariji upotrebe, osnove bežičnih mreža za praćenje fizioloških parametara (body area networks); projektovanje, simulacija i implementacija bežičnih senzorskih mreža.

 • Način polaganja

  Laboratorijske vežbe (30% ocene) i pismeni deo ispita (70% ocene).