Softver telekomunikacionih sistema
 • Naziv predmeta: Softver telekomunikacionih sistema
  ESPB: 4
  Studije: Master akademske studije
  Smer: Energetika, elektronika i telekomunikacije
  Nastavnik: Živko Bojović
  Asistent: Ivan Stanojević

 • Sadržaj predmeta

  - Jezici specifikacije telekomunikacionih sistema: MSC, SDL
  - Specifikacija softvera po ISO OSI modelu
  - Specifikacija softvera po TCP IP protocol steku
  - LAPD softver, protokol D softver
  - Softver mobilnih mreža, softver inteligentnih mreža
  - Softver za virtuelizaciju u mrežama (vrste hipervizora i tipovi virtuelizacije)
  - Virtuelizacija storage-a
  - Virtuelizacija file system-a i baza podataka
  - Softver za balansiranje saobraćaja
  - Virtuelzacija mreže
  - Implementacija big data
  - Implementacija IoT tehnologija u telekomunikacionim sistemima

 • Način polaganja

  Predispitne obaveze (projekat) – 60 poena. Završni ispit – 40 poena.