Mobilne komunikacije
 • Naziv predmeta: Mobilne komunikacije
  ESPB: 4
  Studije: Master akademske studije
  Smer: Energetika, elektronika i telekomunikacije
  Nastavnik: Milan Narandžić
  Asistent: Milica Petkovic

 • Sadržaj predmeta

  Selektivni feding i višestruka propagacija. LTV model radio-kanala. Koncept RAKE prijemnika. Kombinovanje diversiti signala. Pametne antene. MIMO sistemi. Estimacija i ekvalizacija radio-kanala. Prostorno-vremensko kodovanje. Elementi softverskog radija.

 • Način polaganja

  Pismeni deo ispita čine zadaci i teorija (70% ocene), a praktični deo čine laboratorijske vežbe (20% ocene) i test (10% ocene). Neobavezno: domaći zadaci (10% ocene) i kolokvijum (35% ocene).