Slučajni procesi u telekomunikacijama
 • Naziv predmeta: Slučajni procesi u telekomunikacijama
  ESPB: 13
  Studije: Doktorske akademske studije
  Smer: Energetika, elektronika i telekomunikacije
  Nastavnik: Mladen Kovačević

 • Sadržaj predmeta

  Uvod: prostor verovatnoće, slučajne promenljive, uslovna verovatnoća, momenti; raspodele; Karakteristične funkcije. Koncepti stohastične konvergencije i granične teoreme. Bernulijevi procesi. Stacionarnost i ergodicnost. Poasonovi procesi: superpozicija, dekompozicija mešoviti, nestacionarni.Procesi sa obnavljanjem. Markovljevi procesi. Deo nastave na predmetu se odvija kroz samostalni studijski istraživački rad u oblasti slučjanih procesa u telekomunikacijama. Studijski istraživački rad obuhvata aktivno praćenje primarnih naučnih izvora, organizaciju i izvođenje eksperimenata i statističku obradu podataka, numeričke simulacije, pisanje rada iz uže naučno nastavne oblasti kojoj pripada tema doktorske disertacije.

 • Način polaganja

  Odbrana projekta i usmeni deo ispita.