Prepoznavanje oblika
 • Naziv predmeta: Prepoznavanje oblika
  ESPB: 5
  Studije: Osnovne akademske studije
  Smer: Biomedicinsko inženjerstvo
  Nastavnik: Milan Sečujski
  Asistent: Branko Brkljač

 • Sadržaj predmeta

  Ovaj kurs ima obrazovni cilj da studentima pruži fundamentalna znanja iz oblasti prepoznavanja oblika i da upozna studente sa savremenim metodama za prepoznavanje oblika.

  Studenti stiču potrebna znanja o osnovnim pristupima prepoznavanju oblika. Nakon upoznavanja sa Bayesovom teorijom odlučivanja, studenti se upoznaju i sa metodama i oblastima kao što su kvadratni klasifikatori, diskriminantne funkcije, estimacija raspodele pomoću kernela, metod najbližih suseda (kNN), višeslojni perceptroni, metod vektora nosača, raščlanjivanje na glavne komponente, linearna diskriminantna analiza, statistička klasterizacija, validacioni postupci itd. Na laboratorijskim vežbama studenti stiču praktična iskustva sa različitim softverskim alatima i uče da rešavaju probleme iz ove oblasti i uz pomoć računara.

  Predavanja se izvode uz korišćenje PowerPoint prezentacija, koje su dostupne studentima u .pdf formatu. Prezentacije demonstriraju i ilustruju ključne detalje na predavanjima. Kompletno gradivo praćeno je vežbama u Računarskom centru FTN, gde studenti stiču praktično iskustvo u oblasti prepoznavanja oblika, koje kasnije koriste u izradi završnog projekta.

 • Način polaganja

  Tokom semestra studenti rade domaće zadatke definisane na računarskim vežbama i formulisane na stranici kursa na web-portalu Katedre za telekomunikacije i obradu signala (www. ktios.net). Domaći zadaci se predaju u vidu izveštaja koji, pored koda, sadrži i odgovarajuća objašnjenja i ilustracije, i rok za njihovu predaju je 7 dana nakon što je zadatak objavljen. Domaći zadaci se brane na kraju semestra. Svaki student brani jedan od svojih domaćih zadataka, slučajno odabran. Na ovaj način, kroz 5 domaćih zadataka, studenti imaju priliku da sakupe 25 bodova. Studenti rade i obavezan završni projekat iz jedne od zadatih tema, preko kog mogu da skupe dodatnih 30 bodova, a u redovnom ispitnom roku polažu pismeni ispit pretežno teorijskog karaktera, koji nosi 50 bodova. U slučaju da je pismeni ispit položen, odnosno urađen sa barem 50%, ocena se zaključuje prema prikupljenom broju bodova u skladu sa usvojenom fakultetskom skalom, pri čemu profesor zadržava pravo da u slučaju potrebe nakon pismenog ispita za pojedine kandidate organizuje i usmeni ispit na kom treba da odbrane ponuđenu ocenu (u kom slučaju je usmeni ispit obavezan) ili da je poprave (u kom slučaju nije obavezan).

  Za izlazak na ispit neophodno je prikupiti najmanje 20 bodova na osnovu predispitnih obaveza. Studenti koji ne ispune ovaj uslov ili nisu zadovoljni brojem prikupljenih bodova u okviru predispitnih obaveza ponovo pohađaju predmet i prikupljaju ove bodove sledeće školske godine.