• Studenti

  Na našim smerovima studenti se obrazuju za širok krug zanimanja iz oblasti IKT i obrade signala. U toku studija organizujemo im posete kompanijama i institucijama, a izuzetno se snalaze kako na letnjim praksama na prestižnim univerzitetima tako i u raznim institutima u zemlji i inostranstvu.

 • Milivoje Knežević, trenutno student master studija na smeru Obrada signala, na poziv Oskara Marka i prof. Vladimira Crnojevića, od početka 2016. godine učestvuje u raznim istraživanjima BioSens instituta. Vreme provedeno u BioSensu iskoristio je da uradi i svoj diplomski rad na temu primene hiperspektralne kamere u preciznoj poljoprivredi. Tada je prošao čitavu proceduru od prikupljanja podataka na terenu, preko upoznavanja sa alatima do same obrade u laboratoriji. U okviru diplomskog rada implementirao je algoritam za izdvajanje vegetacionih indeksa iz hiperspektralnih slika useva. Na osnovu podataka koji su dobijeni ovim algoritmom, biolozi sa Instituta trenutno pišu 2 konferencijska rada.

 • Tokom leta 2016. godine, Danica Despotović, student IV godine smera Komunikacione tehnologije i obrada signala, provela je 6 nedelja na istraživačkoj praksi na Donders institutu za mozak, spoznaju i ponašanje. Iako ne postoji formalna praksa za studente van holandskih univerziteta, Danica je primljena na osnovu biografije i transkripta ocena u grupu za neuroinformatiku prof. Pola Tiesinge. Njen zadatak bio je u vezi sa analizom stereo EEG signala, konkretno implementacija testa Grejndžerove kauzalnosti pomoću VAR modela. Ovo istraživanje je deo projekta koji proučava regulatorne mehanizme koji kontrolišu kontekstno zavisnu obradu vizuelnih signala. Saradnja je nastavljena i nakon prakse na obostrano zadovoljstvo.

 • Kristina Gligorić, student četvrte godine smera Komunikacione tehnologije i obrada signala, je tokom leta 2016. godine provela 11 nedelja na naučnoistraživačkoj praksi na Maks Plank institutu za softverske sisteme u Nemačkoj. Kristina je radila praksu u grupi za umrežene sisteme, pod mentorstvom prof. Krishne Gummadija. Kristinin projekat bio je iz oblasti prepoznavanja oblika. Istraživala je različite aspekte praktičnih primena algoritama nadgledanog mašinskog učenja, gde se podaci za obuku generišu putem crowdsourcing platformi, poput Amazon Mechanical Turk.

 • Tijana Zrnić je studentkinja četvrte godine smera Komunikacione tehnologije i obrada signala. Nakon treće godine studija provela je tri meseca na Kalifornijskom tehnološkom institutu (Kaltehu), na kom je u grupi prof. Babaka Hasibija radila projekat u oblasti primenjene matematike i mašinskog učenja. Ova saradnja rezultovala je radom "Tensor-Based Crowdsourced Clustering via Triangle Queries", koji je poslat na prestižnu međunarodnu konferenciju ICASSP 2017 (International Conference on Acoustics, Speech and Signal Processing).

 • Isidora Šašic, student četvrte godine studija na smeru Komunikacione tehnologije i obrada signala, je zajedno sa istraživacima sa BioSens instituta proučavala DNK ekspresiju gena. Reč je o klasterizaciji zaraženih uzoraka na osnovu onkoloških ekspresija gena. Saradnja je bila plodonosna jer se Isidora upoznala sa bioinformatikom kao jednom od trenutno najpopularnijih interdisciplinarnih oblasti nauke kao i zbog upoznavanja sa radom Biosens instituta koji ima tendeciju zapošljavanja studenata ove Katedre. Iz ovog projekta nastao je i Isidorin diplomski rad kao i rad za BIOSTEC konferenciju u Portugalu.

 • Na Međunarodnoj istraživačkoj školi u Moskvi, održanoj u julu 2016. godine, učestvovalo je preko 60 đaka i tutora iz 10 zemalja, a FTN je imao dva predstavnika među tutorima: Tijanu Delić, studenta master studija iz Obrade signala, i Danicu Despotović, studenta IV godine smera Komunikacione tehnologije i obrada signala. Danica i Tijana su samostalno osmislile kratki istraživački projekat za srednjoškolce i dobile priliku da ga realizuju kao jedan od 10 odabranih projekata. Projekat je zamišljen kao uvod u svet digitalnih signala korišćenjem Arduino ploče ("Around the digital world with Arduino"). Tijana i Danica su bile izuzetno zadovoljne svojim učenicima iz Rusije i Irana, koji su uspeli da savladaju gradivo i naprave LED strukturu programiranu da svetli uz muziku. Dodatno raduje činjenica da su i učenicima ispunjena očekivanja, što se ogledalo u neretkim pitanjima i izuzetnom entuzijazmu za rad, kao i odličnoj završnoj prezentaciji pred drugim učesnicima.

 • Simona Đurić se, kao student treće godine osnovnih studija, u okviru stručne prakse u istraživačko-razvojnom centru AlfaNum, uključila u istraživanje iz oblasti prepoznavanja govornika. Zajedno sa kolegama sa četvrte godine, pod mentorstvom prof. Vlade Delića, učestvovala je u pisanju rada nastalog na osnovu ovog istraživanja. Rad je potom objavljen i prezentovan na konferenciji TELFOR 2015. Nakon stručne prakse i uspešne saradnje Simona je postala stipendista AlfaNum istraživačko-razvojnog centra.

 • Ninoslav Jovanov student je završne godine na smeru Komunikacione tehnologije i obrada signala. Nakon treće godine bio je na jednomesečnoj praksi na RT-RK institutu. Tamo se bavio posebnostima C programiranja za namenske (embedded) sisteme, aspektima prenosivosti C koda na druge platforme, osnovama programiranja na Embedded Linux OS, i slično. Stekao je veliko iskustvo i mnoga poznanstva. Takodje posle prakse je dobio priliku da u 4. godini bude stipendista kompanije RT-RK.

 • Zahvaljujući saradnji Univerziteta u Novom Sadu i Univerziteta Princ od Songkle u Hat Đaiju, svake godine se održava razmena studenata koji žele da obaveznu stručnu praksu realizuju kroz istraživanje. Na leto 2015. godine je studentkinja III godine smera KTiOS, Danica Despotović, provela dva meseca na Departmanu za elektrotehniku pri fakultetu Faculty of Engineering. Tema njenog rada kod prof. Nate Jindapeč je bila poređenje implementacije trofaznog strujomera softverski, u alatu LabVIEW, i hardverski, pomoću procesora za obradu signala (engl. Comparison of 3-phase energy meter construction in LabVIEW and in dsPIC33F with MCP3909). Na ovom mini-projektu je Danica imala prilike da iskoristi ne samo znanja stečena na našoj Katedri, poput digitalne obrade signala i upotrebe DSP, već ih i poveže sa mikroprocesorskom elektronikom i električnim merenjima trofaznog motora. Pored profesionalnog usavršavanja, Danica je zahvaljujući izuzetnom gostoprimstvu iskusila tajlandsku kulturu i gurmanske specijalitete, i posetila Bangkok, Singapur, i ostrva u provinciji Krabi.