Vladimir Petrović

 • Telefon: 021/485-2525
  E-mail: v.petrovic@manchester.ac.uk
  Akademsko zvanje: vanredni profesor
  Kabinet: 215, Blok F

 • Predmeti

  - Obrada slike u medicini (OS)
  - Obrada slike u medicini (BMI)

 • Biografija

  Prof. Vladimir Petrović je vandredni profesor u oblasti digitalne obrade signala na Katedri za telekomunikacije i obradu signala, Fakulteta tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu. Osnovne i master studije elektrotehnike (Electronic and Electrical Engineering) završio je na Manchester School of Engineering, Univerziteta u Mančesteru u Velikoj Britaniji 1997. Na istoj instituciji doktorirao je na temu "Pixel-level Image Fusion" iz oblasti obrade i sjedinjavanja multi-senzorske slike 2001. godine.

  Na Katedri za telekomunikacije i obradu signala u zvanje docenta za užu naučnu oblast digitalna obrada signala izabran je 2009. godine, a u zvanje vanrednog profesora 2015. godine. Osnovna istraživačka intersovanja su mu medicinski imidžing, digitalna obrada medicinske slike, modeliranje oblika i pojave, algoritmi za sjedinjavanje multisenzorskih slika, objektivne mere za procenu kvaliteta slike i videa i metode za registraciju medicinskih slika. Do sada je bio mentor jednog studenta doktorskih studija i još 3 studenta na postdiplomskim studijama, kao i nekoliko master studenata.

  U toku akademske karijere učestvovao je na nekoliko velikih međunarodnih (EU) i nacionalnih istraživačkih projekata (u Srbiji i V. Britaniji). U nekoliko projekata učestvovao je kao vodeći istraživač ("Enhanced Video Quality Estimation", DSTL UK kao i "Secure Cliend Identification SCID", Department of Trade and Inustry UK). U proteklih 15 godina, aktivni je član i saradnik Imaging Science and Biomedical Engineering grupe Univerziteta u Mančesteru.

  Autor je velikog broja akademskih radova, od međunarodnih monografija, preko vodećih međunarodnih časopisa do međunarodnih i nacionalnih konferencija i časopisa u svim oblastima svog istraživačkog delovanja. Izlagao je na preko 20 predavanja po pozivu iz oblasti medicinskog imižinga i digitalzacije u medicini. Njegovi radovi rezultirali su u preko 2000 individualnih citata.

  Na Fakultetu tehničkih nauka predaje na osnovnim i master studijama Obradu slike u medicini, a gostujući je predavač na Medicinskom fakultetu u Beogradu na specijalističkim studijama radiologije.

 • Radovi

  (M21) Rad u vrhunskom međunarodnom časopisu

  Vladimir Petrović, Vladimir Dimitrijević, “Focused pooling for image fusion evaluation”, Information Fusion, Vol 22 (03/2015), 119-126, Elsevier, ISSN: 1566-2535, DOI: 10.1016/j.inffus.2014.05.002

  (M21) Rad u vrhunskom međunarodnom časopisu

  Boban Bondzulić, Vladimir Petrović, “Additive models and separable pooling, a new look at structural similarity”, Signal Processing, Vol. 97 (2014), pp 110–116, ISSN: 0165-1684

  (M21) Rad u vrhunskom međunarodnom časopisu

  T. Cootes, C.Twining, V. Petrovic, K. Babalola and C. Taylor “Computing Accurate Correspondences across Groups of Images”, IEEE Transactions Pattern Analysis and Machine Intelligence, Vol 32(11), 2010, pp 1994-2005; RapidPost ISSN: 0162-8828; DOI: http://doi.ieeecomputersociety.org/10.1109/TPAMI.200 9.193

  (M21) Rad u vrhunskom međunarodnom časopisu

  V. Petrović, T Cootes “Objectively Adaptive Image Fusion”, Information Fusion, Volume 8(2), pp 168-176, Elsevier, Netherlands, 2007; doi:10.1016/j.inffus.2005.10.002; ISSN: 1566-2535; Editor-in-Chief B.V. Dasarathy;

  (M22) Rad u istaknutom međunarodnom časopisu

  V Petrović, C Xydeas, “Objective Evaluation of Signal-level Image Fusion Performance”, Optical Engineering, SPIE The Society of Photo-Optical Instrumentation Engineers, Vol 44(8), 087003, 2005 doi : http://dx.doi.org/10.1117/1.2009764; ISSN 0091-3286 (print) 1560-2303 (online); Editor-in-Chief Ronald G. Driggers; SCI M23