Vladimir Milošević

 • Telefon: 021/485-2528
  E-mail: tlk_milos@uns.ac.rs
  Akademsko zvanje: redovni profesor
  Kabinet: 222, Blok F

 • Predmeti

  - Osnovi telekomunikacija
  - Principi digitalnih komunikacija
  - Osnovi digitalnih komunikacija
  - Osnovi radio komunikacija

 • Biografija

  Rođen 10.04.1952. godine u Bačkoj Palanci. Osnovnu školu i Gimnaziju „Jovan Jovanović Zmaj“ završio u Novom Sadu 1967, odnosno 1971. godine. Diplomirao na Odseku za elektroniku Elektrotehničkog fakulteta u Beogradu 1976. godine. Magistrirao na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu 1980. godine, a doktorirao na Elektrotehničkom fakultetu u Beogradu 1984. godine iz oblasti telekomunikacija. Na Fakultetu tehničkih nauka prošao put od asistenta do zvanja redovnog profesora u koje je biran 1997. godine.

  Pored nastavnog i naučnog rada bavi se stručnim radom u privredi iz oblasti telekomunikacija, posebno projektovanjem sistema radio-veza i telekomunikacionih mreža. Ima licencu projektanta. Govori engleski jezik. Živi u Novom Sadu.

 • Radovi

  (M22) Rad u istaknutom međunarodnom časopisu

  “Effect of impulse noise rejection with median filter on binary digital receiver performance", V.Milošević, B.Ristić; IEE Electronic Letters, 1989, Vol.25 No.6, p.392-394

  (M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celini

  “Quantitative evaluation of of the tangential operator for edge detection”, A.Kozarev, V.Milošević, M.Topalović; IEEE Melecon’ 91, Ljubljana 1991

  (M22) Rad u istaknutom međunarodnom časopisu

  “A new speech scrembling concept based on Hadamard matrices”, V.Šenk, V.Delić, V.Milošević; IEEE Signal Processing Letters, vol. 4, No. 6, june 1997, p.161-163

  (M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celini

  “The influence of intersymbol interference and aditive noise on the transmission of M-ary data signal through a modelled telephone channel”, IEEE Melecon, V.Milošević, A.Marinčić; 83 Athens, 1983, Vol. I B10.2

  (M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celini

  “Hadamard transform application in speech scrambling”, V.Milošević, V.D.Delić, V.Šenk; IEEE DSP97 - 13th International conference on digital signal processing, 2-4 July 1997., Santorini Greece