Tijana Delić

 • Telefon: 021/485-2525
  E-mail: tijanadelic@uns.ac.rs
  Akademsko zvanje: asistent
  Kabinet: 225, Blok F

 • Predmeti

  - Digitalna obrada signala
  - Digitalni filtri
  - Digitalna obrada audio signala
  - Statističke osnove, obrada i modelovanje biomedicinskih signala
  - Telekomunikacioni signali i sistemi

 • Biografija

  Tijana Delić je rođena 21. oktobra 1992. godine u Novom Sadu, gde je završila osnovnu školu i gimnaziju „Jovan Jovanović Zmaj“. Potom upisuje osnovne akademske studije na Fakultetu tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu i stiče zvanje diplomiranog inženjera elektrotehnike i računarstva. Bečelor i master studije završila je sa prosekom 10,00. Na fakultetu je učestvovala na Elektrijadi i međunarodnim takmičenjima Signal processing Cup 2015 i 2016, organizovanim od strane IEEE, gde je 2016. sa timom UNStoppable osvojila 4. mesto u konkurenciji 52 tima iz 23 zemlje širom sveta. Dobitnica je nagrade „Prof. dr Ilija Stojanović“ za najboljeg diplomiranog inženjera 2014/15. na smeru za telekomunikacije Univerziteta u Novom Sadu. U toku studija objavila je pet naučnih radova prezentovanih na međunarodnim konferencijama. Na Fakultetu tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu izabrana je 2015. godine u zvanje istraživač-pripravnik i već je angažovana na tri projekta: „Razvoj dijaloških sistema za srpski i druge južnoslovenske jezike“ (TR32035), finansiranog od strane Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja RS, Eureka projekta DANSPLAT (E!9944), kao i projekta „Centralna audio-biblioteka UNS“, finansiranog od strane Pokrajinskog sekretarijata za nauku i tehnološki razvoj AP Vojvodine.

 • Radovi

  (M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celini

  Delić T., Sečujski M.: Speech synthesis in Serbian language based on arteficial neural networks, 24. Telecommunication forum, TELFOR 2016, Belgrade, Serbia, 22-23 November, 2016 (accepted)

  (M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celini

  Delić T., Gerazov B., Popović B., Sečujski M.: A Linguistic Interpretation of the Atom Decomposition of Fundamental Frequency Contour for American English, 18. SPECOM, Speech and Computer, Budimpešta: Springer, 23-27 Avgust, 2016, pp. 59-66, ISBN 978-3-319-43957-0

  (M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celini

  Delić T., Đurić S., Jošić S.: Comparisson between human and automatic speaker recognition in case of imitation”, 23. Telecommunication forum, TELFOR 2015, Belgrade, Serbia, 24-25 November, 2015, pp. 425-428, ISBN 978-1-5090-0054-8

  (M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celini

  Šarić Ž., Žunić A., Zrnić T., Knežević M., Despotović D., Delić T.: Improving Location-Of-Recording Classificationusing Electric Network Frequency (ENF) Analysis, 14. IEEE International Symposium on Intelligent Systems and Informatics (SISY), Subotica: IEEE Hungary Section, 29-31 Avgust, 2016, pp. 51-56, ISBN 978-1-5090-2866-5

  (M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celini

  Delić V., Jokić I., Delić T., Jošić S., Vakarov K., Milišić M., Šafer R.: Subjective and objective measurement of voice similarity: Recording and analysis of authentic and imitated speaker database, 12. ETAI, Ohrid, 24-26 Septembar, 2015, pp. 121-124, ISBN 978-9989-630-76-7