Miloš Radosavljević

 • Telefon: 021/485-2518
  E-mail: milos.r@uns.ac.rs
  Akademsko zvanje: istraživač saradnik
  Kabinet: 219, Blok F

 • Predmeti

  - Kompjuterska vizija
  - Digitalna obrada slike (AI)
  - Uvod u komunikacione mreže
  - Eksploatacija telekomunikacionih mreža

 • Biografija

  Zaposlen na Departmanu za Energetiku, elektroniku i telekomunikacije na projektu finansiranom od strane Republike Srbije. Bavi se istraživanjem u oblasti video komunikacija, video kompresije i kompjuterske vizije. Poseban fokus pridaje novim tehnikama video kompresije. Aktivno prati dešavanja u aktivnostima na standardizaciji video kodeka – HEVC (High Efficiency Video Coding).

  Tokom svoje karijere boravio je godinu dana na Texas A&M Univerzitetu gde je u saradnji sa prof. dr Zixiang Xiong radio na razvoju aplikacija za kompresiju seizmičkih slika. Boravio je i na usavršavanju na Abo Akademi univerzitetu u Finskoj. Takođe je boravio u istraživačko-razvojnom centru Technicolor, Ren, Francuska, koji je aktivni član The Joint Collaborative Team on Video Coding (JCT-VC). U okviru saradnje sa Technicolor-om radi na razvoju novih tehnika video kodovanja koje za cilj imaju poboljšanje postojećeg standarda.

  Student je doktorskih studija pod mentorstvom prof. dr Dejana Vukobratovića i prof. dr Zixiang Xiong, sa kojima radi na pripremi teze „High Bit-depth Image Compression with Application to Seismic Data“. Više detalja možete pronaći na LinkedIn stranici.

 • Radovi

  (M63) Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u celini

  Miloš Radosavljević, Marko Panić, Vladan Minić and Predrag Lugonja, ”Local Binary Patterns and Its Applications in Analysis of 3D Scene,” Conference of Digital Speech and Image Processing, Kovačica, Serbia, October 2012., pp. 92-95. In Serbian

  (M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celini

  Miloš Radosavljević, Dubravko Ćulibrk, Srdjan Sladojević and Dejan Vukobratović, ”QoE-aware Rate-Conservative Dynamic HTTP Streaming Over Mobile Cellular Networks,” IEEE/IFIP International Workshop on Quality of Experience Centric Management (QCMan), Krakow, Poland, May 2014., IEEE pp. 1-6.

  (M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celini

  Miloš Radosavljević, Georgios Georgakarakos, Sebastien Lafond and Dejan Vukobratović, ”Fast coding unit selection based on local texture characteristics for HEVC intra frame,” In Proc. GlobalSIP 2015, Orlando, FL, Dec. 2015., IEEE pp. 1377-1381

  (M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celini

  Miloš Radosavljević, Zixiang Xiong, Ligang Lu, Detlef Hohl and Dejan Vukobratović, ”High Bit-Depth Seismic Image Compression With Application to Seismic Data,” IEEE International Conference on Visual Communication and Image Processing-VCIP, November 2016, Chengdu, China.

  (M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celini

  Miloš Radosavljević, Zixiang Xiong, Ligang Lu, Detlef Hohl and Dejan Vukobratović, ”HIGH BIT-DEPTH SEISMIC DATA COMPRESSION - AN EXTENSION TO 3D VOLUMETRIC DATA,” to be submitted to IEEE International Conference on Image Processing-ICIP, September 2017, Beijing, China.