Milan Narandžić

 • Telefon: 021/485-2530
  E-mail: orange@uns.ac.rs
  Akademsko zvanje: docent
  Kabinet: 222, Blok F

 • Predmeti

  - Modelovanje i simulacija komunikacionih sistema
  - Mobilne komunikacije
  - Osnovi radio i mobilnih komunikacija
  - Bežične komunikacije
  - Osnovi radio-komunikacija
  - Projektovanje radio-sistema
  - Projektovanje komunikacionih sistema

 • Biografija

  Milan Narandžić rođen je 4. oktobra 1972. godine u Bačkoj Palanci. Osnovnu školu pohađao je u Čelarevu. Završio je ETŠ „Mihajlo Pupin“ u Novom Sadu, smer računarstvo i automatika. Osnovne (dipl. ing.) i postdiplomske (magistar) studije završio je na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu na smerovima Elektronika i telekomunikacije, odnosno Telekomunikacije. U završnim radovima bavio se primenom veštačkih neuralnih mreža u automatskom prepoznavanju govora i estimaciji performansi komunikacionih kanala. Zvanje doktora tehničkih nauka (Dr. -Ing.) stekao je na TU Ilmenau, Nemačka, baveći se modelima radio-propagacionih kanala. U svom istraživačkom radu bavi se prostornim aspekatima radio-komunikacija (Radio Access Technology, Space-Time processing, MIMO channel modeling…). Angažovan je na većem broju nacionalnih i međunarodnih istraživačkih projekata od kojih su najznačajniji: New Mexico Highlands University, USA: „In-Service BER Measurement in Communication Networks”; EU FP6 „WINNER“; CELTIC: „WINNER+“; Deutsche Forschungsgemeinschaft: „Take OFDM - Distributed MIMO radio channel modelling“; Fraunhofer-Institute for Telecommunications, Heinrich-Hertz-Institut, Berlin: „MIMO Kapazität und Winkelstreuung“; „UMIC“ ; „Easy-C“; EU FP7 „ICT-EMPhAtiC“. Učestvuje u radu većeg broja COST (European Cooperation in Science and Technology) inicijativa: 273, 2100, IC1004, CA15104 IRACON. Autor/koautor je dva članka u časopisima sa SCI liste, 27 radova na međunarodnim i 6 na nacionalnim naučnim skupovima, održao je 7 javnih predavanja i ima doprinose u okviru 4 knjige. Poseduje nacionalnu licencu 353 za projektovanje telekomunkacionih sistema i mreža. U delokrugu svog stručnog rada projektovao je veći broj radio-komunikacionih veza i vršio tehničku kontrolu projekata (Reviziona komisija MGSI). Učestvovao je u radu akreditovane Laboratorije za elektromagnetsku kompatibilnost Fakulteta tehničkih nauka na poslovima ispitivanja nivoa nejonizujućeg zračenja. U nastavne procese Katedre za telekomunikacije i obradu signala, uključen je od 2000. kroz angažovanje na većem broju predmeta u oblastima digitalnih i radio-komunikacija. Član je međunarodnog IEEE udruženja od 1997. i Inženjerske komore Srbije od 2003. Od stranih jezika tečno govori i piše engleski, a služi se nemačkim i ruskim.

 • Radovi

  (M23) Rad u međunarodnom časopisu

  “Quantification of scenario distance within generic WINNER channel model", Narandžić M., Schneider C., Kotterman W., Thomä R.; International Journal of Antennas and Propagation, 2013, pp. 1-17, ISSN 1687-5869

  (M23) Rad u međunarodnom časopisu

  "Multicarrier waveforms with I/Q staggering: uniform and nonuniform FBMC formats“, Jošilo S., Pejović M., Đorđević B., Narandžić M., Nedić S.; EURASIP Journal on Advances in Signal Processing, 2014, ISSN 1687-6172

  (M14) Monografska studija/poglavlje u knjizi M12 ili rad u tematskom zborniku međunarodnog značaja

  "OFDM Concepts for Future Communication Systems", Narandžić M., Hong A., Kotterman W., Thomä R., Reichardt L., Fügen T., Zwick T.; Springer, 2011, ISBN 978-3-642-17496-4

  (M14) Monografska studija/poglavlje u knjizi M12 ili rad u tematskom zborniku međunarodnog značaja

  "Pervasive Mobile and Ambient Wireless Communications COST Action 2100, Chapter 3 Radio Channel Modeling for 4G Networks", Narandžić M.; Springer, 2012, ISBN 978-1-4471-2315-6

  (M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celini

  M. Narandžić, C. Schneider, W. Kotterman, and R. S. Thomä, “Required number of propagation scenarios for acceptable reproduction of spectral efficiency distribution in (heterogeneous) network simulations,” in 9th European Conference on Antennas and Propagation EuCAP2015, Lisbon, Portugal, April, 12-17 2015