Ivan Stanojević

 • Telefon: 021/485-2531
  E-mail: cet_ivan@uns.ac.rs
  Akademsko zvanje: predavač
  Kabinet: 303, Blok F

 • Predmeti

  - Uvod u teoriju informacija
  - Teorija informacija i komunikacija
  - Tehnike kodovanja
  - Softver telekomunikacionih sistema

 • Biografija

  Ivan Stanojević je završio osnovne studije na Fakultetu tehničkih nauka diplomskim radom „Dekodovanje M-algoritmom i T-algoritmom sa tunelima“, i postdiplomske studije magistarskim radom „Modulacioni kodovi u više nivoa i njihova primena u standardu DRM“. Od 2001. godine radi na Katedri za telekomunikacije i obradu signala kao asistent pripravnik, od 2008. godine na istoj katedri radi kao asistent, a od 2014. godine kao predavač. Oblasti interesovanja su mu teorija informacija (prvenstveno zaštitno kodovanje), primena digitalne obrade signala u telekomunikacijama, primenjena numerička analiza, primenjena statistika i programiranje računarskih sistema visokih performansi.

  Rukovodio je sledećim istraživačko-razvojnim projektima:
  - Analiza i razvoj dekodera za zaštitni kod primenjen u standardu DRM, uz korišćenje iterativnog dekodovanja i praktične optimizacije da bi se dekoder ostvario u hardveru;
  - Analiza i razvoj postupaka za primopredaju digitalnih signala po standardima za telefonske modeme V.23, V.26, V.22bis, V.32, ISDN bazni pristup, i za radio modeme MIL-STD-188-110B, STANAG-4285;
  - Razvoj postupka za praćenje i snimanje digitalnog signala koji se razmenjuje između Ericsson kućne telefonske centrale i digitalnih telefona;
  - Analiza i razvoj dvosmernog pretvarača sinhronog saobraćaja preko E1 linija i asinhronog saobraćaja preko ethernet mreže;
  - Razvoj sloja za portovanje Java virtulene mašine na mobilni telefon BenQ Diamond;
  - Optimizacija sfernih kodova pomoću Maxeler dataflow platforme;
  - Analiza i razvoj postupka za segmentaciju govora više govornika u realnom vremenu na Android platformi.

  Kao programer ili vođa grupe učestvovao je u sledećim razvojnim projektima:
  - Razvoj E.115 klijenta i servera za dobijanje podataka o brojevima telefonskih pretplatnika preko X.25 mreže;
  - Razvoj V5.2 softverskog modula za razmenu signalizacije između telefonskih centrala i njihovih isturenih stepena;
  - Razvoj IMS (Instant Multimedia Service) klijentskog softvera za mobilne telefone Nokia series 60.

 • Radovi

  (M23) Rad u međunarodnom časopisu)

  “Some Properties of Rényi Entropy over Countably Infinite Alphabets”, M. Kovačević, I. Stanojević, V. Šenk, Problems of Information Transmission, vol. 49, no. 2, pp. 99-110, 2015.

  (M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celini

  “Novel Quasi-Analytical Simulation Method for Estimating the Error Probability over the BSC”, A. Minja, I. Stanojević, V. Šenk, 38th International Conference on Telecommunications and Signal Processing (TSP), Berlin, 2015.

  (M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celini

  “Novel Quasi-Analytical Simulation Method for Estimating the Error Probability in AWGN Channel”, A. Minja, I. Stanojević, V. Šenk, 37th International Conference on Telecommunications and Signal Processing (TSP), Berlin, 2014.

  (M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celini

  “On the Hardness of Entropy Minimization and Related Problems”, M. Kovačević, I. Stanojević, V. Šenk, 17th IEEE Information Theory Workshop ITW, Lausanne, 2012.

  (M53) Rad u naučnom časopisu

  “Application of Maxeler Dataflow Supercomputing to Spherical Code Design”, I. Stanojević, V. Šenk, V. Milutinović, The IPSI BgD Transactions on Internet Research, New York-Frankfurt-Tokio-Belgrade, vol. 9, no. 2, pp. 1-4, 2013.