Ivan Jokić

 • Telefon: 021/485-2521
  E-mail: ivan.jokic@uns.ac.rs
  Akademsko zvanje: naučni saradnik
  Kabinet: 225, Blok F

 • Biografija

  Ivan Jokić (1980) rođen je u Šapcu, osnovnu školu završava u Klenju, srednju Tehničku školu „Kosta Abrašević“ u Šapcu. Diplomirao je 2004. na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu i nakon toga upisao postdiplomske - magistarske studije na smeru Telekomunikacije.

  Od 2006. godine priključen je uglavnom projektima vezanim za razvoj govornih tehnologija i analizu govornog signala, dok je na samom početku ovog perioda bio i na projektu koji se bavio EKG signalom, koji su se odvijali pod rukovodstvom prof. dr Vlade Delića. U početku svog rada na projektima bio je stipendista nadležnog ministarstva za nauku Srbije dok je od avgusta 2010. zaposlen na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu, prvo kao saradnik, a zatim kao istraživač na projektu. Povremeno je učestvovao u nastavnom procesu odnosno održavanju vežbi. Na osnovu rezultata rada na projektima vezanim za razvoj govornih tehnologija magistrirao je 2010. i doktorirao 2014. godine na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu u okviru oblasti vezane za automatsko prepoznavanje govornika pod mentorstvom prof. dr Vlade Delića.

  Bio je član ekipe Svezdrav koja je sa inovacijom EKG za svakoga po prijavi Stevana Jokića učestvovala u polufinalu Takmičenja za najbolju tehnološku inovaciju 2014. godine i rangirana desetim mestom. Postignute rezultate u oblasti automatskog prepoznavanja govornika publikovao je kroz radove kako u domaćim, tako i međunarodnim časopisima i konferencijama.

 • Radovi

  (M23) Rad u međunarodnom časopisu

  “Automatic Speaker Recognition Dependency on Both the Shape of Auditory Critical Bands and Speaker Discriminative MFCCs”, Ivan Jokić, Vlado Delić, Stevan Jokić, Zoran Perić; Advances in Electrical and Computer Engineering, Stefan cel Mare University of Suceava – Faculty of Electrical Engineering and Computer Science, ISSN 1582-7445, Vol. 15, No. 4, pp. 25-32 (2015) DOI: 10.4316/AECE.2015.04004

  (M23) Rad u međunarodnom časopisu

  “Towards a Small Intra-Speaker Variability Models”, Ivan D. Jokic, Stevan D. Jokic, Vlado D. Delic, Zoran H. Peric; Presented at 18th International Conference ELECTRONICS 2014, Palanga, Lithuania, 16th-18th June 2014, Published in “Elektronika ir Elektrotechnika”, Kaunas University of Technology, ISSN 1392-1215, Vol. 20, No. 6, pp. 100-103 (2014) DOI: http://dx.doi.org/10.5755/j01.eee.20.6.7276

  (M23) Rad u međunarodnom časopisu

  “Influence of the Number of Principal Components used to the Automatic Speaker Recognition Accuracy”, Ivan Jokić, Stevan Jokić, Zoran Perić, Milan Gnjatović, Vlado Delić; Elektronika ir Elektrotechnika, Kaunas: Technologija, ISSN 1392-1215, Vol. 123, No. 7, pp. 83-86 (2012) DOI: http://dx.doi.org/10.5755/j01.eee.123.7.2379

  (M31) Predavanje po pozivu sa međunarodnog skupa štampano u celini

  “Mel-Frequency Cepstral Coefficients as Features for Automatic Speaker Recognition”, Ivan D. Jokić, Stevan D. Jokić, Vlado D. Delić, Zoran H. Perić; 23rd Telecommunications Forum, TELFOR 2015, Belgrade, Serbia, 24-26.11.2015, ISBN: 978-1-5090-0054-8, Org: Telecommunications Society, pp. 419-424, DOI 10.1109/TELFOR.2015.7377497

  (M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celini

  “Impact of Emotional Speech to Automatic Speaker Recognition – Experiments on GEES Speech Database”, Proceedings of 16th International Conference on Speech and Computer SPECOM 2014, 5-9 October, 2014, Novi Sad, Serbia, LNAI 8773, pp. 268-275, 2014, DOI: 10.1007/978-3-319-11581-8_33