Dragana Bajović

 • Telefon: 0214852138
  E-mail: dbajovic@uns.ac.rs
  Akademsko zvanje: docent
  Kabinet: /

 • Predmeti

  - Bežične ad-hoc mreže

 • Biografija

  Dr Dragana Bajović je diplomirala na Smeru za automatiku na Elektrotehničkom fakultetu, Univerzitet u Beogradu, 2007. Doktorirala je 2013. u okviru dualnog programa između Univerziteta Karnegi Melon, Pitsburg, SAD, i Visokog tehničkog instituta u Lisabonu, Portugal. Dr Bajović je takođe diplomirala na Fakultetu muzičke umetnosti, Univerzitet u Beogradu, na Odseku za opštu muzičku pedagogiju, 2012. Za svoju doktorsku tezu „Brzine velikih devijacija kod distribuiranog zaključivanja“ dr Bajović je 2014. dobila nagradu „A. G. Milnes“, koja se dodeljuje doktorskim studentima Univerziteta Karnegi Melon za „doktorsku tezu najvišeg kvaliteta za koju se procenjuje da će imati velikog uticaja na odgovarajuću oblast istraživanja“.

  Dr Bajović je zaposlena na Fakultetu tehničkih nauka od 2013., gde je od 2013. do 2015. radila kao istraživač na projektu u okviru BioSens centra, a od 2015. kao docent. Dr Bajović je zaposlena i u Institutu BioSens, Novi Sad, gde radi kao stariji istraživač. Istraživanja dr Bajović uključuju statističku obradu signala u informacionim mrežama (senzorskim, društvenim), primenu optimizacionih alata u elektrotehnici, proizvode slučajnih matrica i primenu alata velikih devijacija u detekciji i estimaciji.

 • Radovi

  (M21) Rad u vrhunskom međunarodnom časopisu

  “Distributed inference over directed networks: Performance limits and optimal design”, D. Bajović, J. M. F. Moura, J. Xavier, and B. Sinopoli, IEEE Transactions on Signal Processing, Vol. 64, No 13, pp. 3308 – 3323 (2016), DOI: 10.1109/TSP.2016.2543209

  (M21) Rad u vrhunskom međunarodnom časopisu

  “Cooperative Slotted ALOHA for Multi Base Station Systems”, D. Jakovetić, D. Bajović, D. Vukobratović, and V. Crnojević, IEEE Transactions on Communications, Vol. 63, No 4, pp. 1443 – 1456 (2015), DOI: 10.1109/TCOMM.2015.2403855

  (M21) Rad u vrhunskom međunarodnom časopisu

  “Consensus and Products of Random Stochastic Matrices: Exact Rate for Convergence in Probability,” D. Bajović, J. Xavier, J. M. F. Moura, and B. Sinopoli, IEEE Transactions on Signal Processing, Vol. 61, No 10 , pp. 2557 – 2571 (2013), DOI: 10.1109/TSP.2013.2248003

  (M21) Rad u vrhunskom međunarodnom časopisu

  “Large Deviations Performance of Consensus + Innovations Distributed Detection with non-Gaussian Observations,” D. Bajović, D. Jakovetić, J. M. F. Moura, J. Xavier, and B. Sinopoli, IEEE Transactions on Signal Processing, Vol. 60, No 11, pp. 5987 – 6002 (2012), DOI: 10.1109/TSP.2012.2210885

  (M21) Rad u vrhunskom međunarodnom časopisu

  “Sensor Selection for Event Detection in Wireless Sensor Networks,” D. Bajović, B. Sinopoli, and J. Xavier, IEEE Transactions on Signal Processing, Vol. 59, No 10, pp. 4938 – 4953 (2011), DOI: 10.1109/TSP.2011.2160630