Branko Brkljač

 • Telefon: 021/485-2517
  E-mail: brkljacb@uns.ac.rs
  Akademsko zvanje: docent
  Kabinet: 219, Blok F

 • Predmeti

  - Digitalna obrada slike (KTiOS)
  - Kompjuterska vizija (OS)
  - Digitalna obrada slike (BMI)
  - Digitalna obrada slike (AI)
  - Prepoznavanje oblika (KTiOS)
  - Prepoznavanje oblika (BMI)
  - Osnovi mašinske vizije (MEH)

 • Biografija

  Državljanin R. Srbije, rođen u Beogradu 1986. godine. Na Fakultetu tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu diplomirao je 2009. godine u okviru studijskog programa Energetika, elektronika i telekomunikacije (diploma br. 012-B-37/E). Master studije na istom studijskom programu završio je 2010. godine (diploma br. 012-МС-66/Е).

  Kao istraživač saradnik radio je na projektima Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije: III-43002 („Biosensing tehnologije i globalni sistem za kontinuirana istraživanja i integrisano upravljanje biosistemima“, čiji rukovodilac je bio prof. dr Miroslav Vesković) i III-44003 („Интегрисани систем за детекцију и естимацију развоја пожара праћењем критичних параметара у реалном времену“, čiji rukovodilac je bio prof. dr Vladimir Crnojević).

  „Telenor fondacija“ mu je 2010. godine dodelila nagradu „Prof. dr Ilija Stojanović – za doprinos u oblasti telekomunikacija“, u kategoriji najboljeg studentskog rada. Na osnovu sačinjenog predloga istraživanja, 2012. godine je od američke kompanije NVIDIA dobio podršku istraživanjima u vidu donacije tehničke opreme. Radio je u okviru BioSense centra na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu. Govori srpski, engleski i nemački jezik. Više detalja dostupno na zahtev.

 • Radovi

  (M21) Rad u vrhunskom međunarodnom časopisu

  “Sparse representation of precision matrices used in GMMs”, B.Brkljač, M.Janev, R.Obradović, D.Rapaić, N.Ralević, V.Crnojević; Applied Intelligence, Springer, ISSN: 0924-669X, Vol. 41, No. 3, p. 956-973 (2014) DOI: 10.1007/s10489-014-0581-6

  (M22) Rad u istaknutom međunarodnom časopisu

  “Image processing method for automatic discrimination of hoverfly species”, V.Crnojević, M.Panić, B.Brkljač, D.Ćulibrk, J.Ačanski, A.Vujić; Mathematical Problems in Engineering, Hindawi, ISSN: 1024-123X, Vol. 2014, No. 1, p. 986271: 1-12 (2014), DOI: 10.1155/2014/986271

  (M23) Rad u međunarodnom časopisu

  “Classification of small agricultural fields using combined Landsat-8 and RapidEye imagery - a case study of northern Serbia”, V.Crnojević, P.Lugonja, B.Brkljač, B.Brunet; Journal of Applied Remote Sensing, SPIE (Society of Photo-Optical Instrumentation Engineers), ISSN: 1931-3195, Vol. 8, No. 1, p. 083512: 1-18 (2014), DOI: 10.1117/1.JRS.8.083512

  (M53) Rad u naučnom časopisu

  “Land cover classification based on sparse representation of temporal covariance descriptors”, B.Brkljač, V.Crnojević, P.Lugonja; South-Eastern European Journal of Earth Observation and Geomatics, Aristotle University of Thessaloniki, ISSN: 2241-1224, Vol. 3, No. 2S, p. 691-694 (2014), DOI: -.

  (M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celini

  “Аutomatic hoverfly species discrimination”, B.Brkljač, M.Panić, D.Ćulibrk, V.Crnojević, J.Ačanski, A.Vujić; 1st International Conference on Pattern Recognition Applications and Methods, SciTePress i PASCAL 2 (Pattern Analysis, Statistical Modelling and Computational Learning) i AAAI (Association for the Advancement of Artificial Intelligence), ISBN 978-989-8425-99-7, Vilamoura, Portugalija, Vol. 2, pp. 108-115 (2012)