Aleksandar Minja

 • Telefon: 021/485-2523
  E-mail: aminja@uns.ac.rs
  Akademsko zvanje: asistent
  Kabinet: 219, Blok F

 • Predmeti

  - Bežične ad-hoc mreže
  - Osnovi digitalnih komunikacija
  - Osnovi telekomunikacija
  - Razvojni alati u telekomunikacijama i obradi signala 1
  - Razvojni alati u telekomunikacijama i obradi signala 2
  - Modelovanje i simulacija komunikacionih sistema
  - Bežične senzorske mreže (OSS)

 • Biografija

  Aleksandar Minja je rođen u Zrenjaninu, Srbija, 19. juna 1987. godine. Diplomu master inženjera elektrotehnike i računarstva stiče na Fakultetu tehničkih nauka, Univerziteta u Novom Sadu, 2011. godine, sa prosečnom ocenom 10,00, i iste godine upisuje doktorske studije na Fakultetu tehničkih nauka. Na Katedri za telekomunikacije i obradu signala je radio od oktobra 2011. kao istraživač pripravnik na projektu Ministarstva nauke i tehnologije Republike Srbije – projekat III44003 - „Integrisani sistemi za detekciju i estimaciju razvoja požara praćenjem kritičnih parametara u realnom vremenu“. U januaru 2016. godine je izabran u zvanje asistenta.

  Oblast interesovanja: tehnike kodovanja, teorija informacija, projektovanje i simulacija komunikacionih sistema, proširena stvarnost i kompjuterska vizija, distribucija i zaštita podataka.

  Nagrade i priznanja:
  1. Nagrada „Prof. dr Ilija Stojanović“ – Telenor fondacija, kao najbolji student diplomac telekomunikacija, 2010.
  2. Stipendija „Dositeja“ – Fond za mlade talente Republike Srbije, 2010.
  3. Stipendija „Dositeja“ – Fond za mlade talente Republike Srbije, 2011.

 • Radovi

  (M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celini

  "TCM Design Optimizing Set Partitioning of 3-dimensional Spherical Codes", Minja A., Stanojevic I., Senk V.; 21. Telekomunikacioni forum TELFOR, Beograd: TELECOMMUNICATIONS SOCIETY, Belgrade; , 26-28 Novembar, 2013

  (M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celini

  "Novel Quasi-Analytical Simulation Method for Estimating the Error Probability in AWGN Channel", Minja A., Stanojevic I., Senk V.; International Conference on Telecommunications and Signal Processing (TSP), Berlin 2014

  (M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celini

  "Novel Quasi-Analytical Simulation Method for Estimating the Error Probability in BSC", Minja A., Stanojevic I., Senk V.; International Conference on Telecommunications and Signal Processing (TSP), Prague 2015

  (M63) Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u celini

  "Indoor navigation system for firefighters", Minja A., Senk V.; 19. Telekomunikacioni forum TELFOR, Beograd, 22-24 Novembar, 2011

  (M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celini

  "Distributed Storage Allocation for Neighborhood-based Data Access", Jakovetić D., Minja A., Bajović D., Vukobratović D.; ITW, Jerusalem 2015