Centralna audio-biblioteka Univerziteta u Novom Sadu

Univerzitet u Novom Sadu započeo je realizaciju projekta pod nazivom Centralna audio-biblioteka Univerziteta u Novom Sadu (CABUNS) sa ciljem da se svim studentima preko Centralne biblioteke Univerziteta u Novom Sadu omogući automatsko čitanje tekstova putem sintetizatora govora i savremenih informacio-komunikacionih tehnologija.

Cilj projekta je da se naprave audio izdanja literature koju će moći da koriste svi studenti i čitava akademska zajednica Univerziteta u Novom Sadu i njegovih fakulteta, kao i svi drugi zainteresovan. Ne samo da omogućuju slepim i slabovidim osobama da brže, lakše i samostalnije pristupaju literaturi, nego olakšavaju čitanje i učenje i osobama koje ne mogu da koriste ruke, kao i za osobe sa disleksijom i drugim preprekama u pristupu pisanim tekstovima. Izvesno je da će audio-izdanja koristiti i svi drugi studenti koji će želeti da se obrazuju i dopunjuju svoja znanja dok se odmaraju, voze ili se bave nekim drugim aktivnostima, jer su im ruke i oči slobodne dok preslušavaju audio-izdanja stručne literature.

O projektu

Sintetizator govora na osnovu teksta razvijen je za srpski jezik na Fakultetu tehničkih nauka i u preduzeću AlfaNum u Novom Sadu i omogućuje da se automatski naprave audio izdanja tekstova na srpskom jeziku. Računarski program pretvara dati tekst na srpskom u jasan govor koji veoma liči na prirodan ljudski glas. Pored audio-izdanja udžbenika, nastavnici će moći da pruže studentima prezentacije sa svojih predavanja obogaćene odgovarajućim audio-beleškama uz pojedine slajdove.

Učesnici projekta

Projekat „Centralna audio-biblioteka Univerziteta u Novom Sadu" je od velikog značaja za nauku i tehnološki razvoj AP Vojvodine za projektni ciklus od 2016. do 2019. godine. Na rang listi je bio među 10 najbolje ocenjenih, sa preko 90 od mogućih 100 poena, u konkurenciji od 251 projekata. Nosilac je Fakultet tehničkih nauka u Novom Sadu a učesnici u projektu su Univerzitet u Novom Sadu, Filozofski fakultet i AlfaNum doo.

Kontakt

Ukoliko imate pitanja ili imate predlog za saradnju u okviru CABUNS projekta, kontaktirajte nas na cabuns@uns.ac.rs. Rukovodilac projekta je dr Vlado Delić, redovni profesor Fakulteta tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu.