Predikcija izloženosti stanovništva Novog Sada
nejonizujućem zračenju iz
radio-frekvencijskog opsega

Cilj projekta: Obezbeđivanje uvida u procenjene nivoe nejonizujućeg zračenja i jednostavno sagledavanje uticaja novih predajnika na ukupnu izloženost populacije. Predloženom programskom podrškom omogućava se objektivna evaluacija promena u konfuguraciji izvora nejnozujućih zračenja (dodavanje predajnika, povećavanje predajne snage, itd.) na rezultujući nivo nejonizujućeg zračenja.

Rezultati

Publikacije

Kontakt

Ukoliko imate pitanja ili imate predlog za saradnju u okviru ovog projekta, kontaktirajte nas. Rukovodilac projekta je dr Milan Narandžić, docent Fakulteta tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu.
E-mail: orange@uns.ac.rs